Beke Manó emlékdíj

 

Az idei évben is kiosztásra kerül a Beke Manó emlékdíj. 

javaslatokat a Bolyai Társulat e-mail vagy postai (1055 Budapest, Falk Miksa u. 12.I/4.) címére küldjék legkésőbb április 30-ig.

 

A BEKE MANÓ EMLÉKDÍJ SZABÁLYZATA

  1. 1. A matematikaoktatási és népszerűsítő munka serkentése és támogatása céljából a Bolyai János Matematikai Társulat emlékdíjat alapított, melyet Beke Manóról, a kiváló tudósról és a magyar matematikaoktatás egyik mesteréről és úttörőjéről nevezett el, aki tankönyveivel és munkásságával is jelentősen hozzájárult a matematikai tudomány fejlesztéséhez és a matematikai ismeretek hazánkban való elterjesztéséhez.
  1.  Az Emlékdíj egy összegben, esetleg megosztva is kiadható.
  1. 3. A Beke Manó Emlékdíj elsősorban hosszabb időn át végzett kiváló és eredményes matematikai nevelő-oktató munkáért és annak elterjedését segítő tevékenységért adható  ki. A díj odaítélésénél figyelembe kell venni a jelöltnek a matematika népszerűsítése érdekében végzett tevékenységét - előadások, tanfolyamok tartását, népszerűsítő könyvek írását - és egyéb hasonló célú közérdeké munkáját is.

A díj egy I. (esetleg megosztott), illetve II. fokozatát évente összesen legfeljebb 7 személy kaphatja meg. Lehetőség van kevesebb díj kiadására is. Ha a Díjbizottság egy adott évben 7-nél több személyt szeretne díjazni, akkor ehhez az Elnökség jóváhagyására is szükség van.

  1.   A díj odaítélésére a Bolyai János Matematikai Társulat Elnöksége évente bizottságot küld. A bizottság saját kebeléből választja meg elnökét és előadóját. A bizottság szótöbbséggel dönt.
  1.  A bizottság nem jutalmazhatja saját magát.
  1. A bizottság határozata a Matematikai Lapokban, a Matematika Tanításában jelenik meg a jutalmazottak munkásságának részletes ismertetésével, a Középiskolai Matematikai Lapok pedig a díjazottak listáját közli.

A módosított Alapszabályt az Elnökség 2011. május 30-án hagyta jóvá.